Separation är en upplevd illusion
Den unika väg du vandrar på korsar ibland andras vägar för att sedan fortsätta åt varsitt håll.
Själar som valt att utvecklas parallellt kommer att finna sätt att göra det på. Andra dyker upp längs vägen för att spegla upp dina osanna sidor såsom mönster, föreställningar, trosuppfattningar, präglingar för att påminna dig om att du kan lämna dessa bakom dig.
Bär du på sår som behöver tas till healing kommer någon längs vägen att påminna dig om det. Såsom rädsla för att bli övergiven, lämnad, bortvald m.m.
Tacka dina vänner från djupet av ditt hjärta för att de visat dig detta. Släpp dem sedan med kärlek.
Sanna vänner kommer alltid att bestå. Se de andra som tillfälliga dörröppnare där du leds in i nya insikter om ditt sanna jag.
Vänligen Camilla