Shamansk energimedicin

Shamansk energimedicin baseras på det energiarbete som används av bland annat Paqos/shamaner/medicinmän/medicinkvinnor inom den inkashamanska traditionen.

Livet är en upplevelsebaserad resa från födsel till död och ibland hamnar vi på ”villovägar” av olika anledningar. Dels på grund av svåra chocker, trauman, dels för att vi har svårt att hantera det som sker i livet när det plötsligt tar en annan riktning än vad vi är beredda på.

Sinnet hinner inte med att finna en strategi för att ta hand om situationen och med ens blir vi påverkade ända in på cellnivå.
På ett omedvetet plan försöker kroppen hitta en lösning för att återfå balans. Det är då den behöver få ditt medvetna stöd.

Soul Retrieval

Inom den shamanska traditionen menar de att när vi upplever ett trauma förlorar vi kontakten med olika aspekter av oss själva, så kallade själsbitar.
Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person. Det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul Retrieval är en del av den shamanska energimedicinen. När du återförenats med den saknande aspekten av själen/ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

Observera att energimedicin går på djupet för att återskapa balans i din energikropp, vilket i sin tur påverkar känslokroppen och ibland även den fysiska kroppen. Därför kan obalanser, såsom känslor och smärta blossa upp och skapa en så kallad ”förstförsämring” innan energin har balanserat systemet.

Vill du skapa en ny ”livskarta” och släppa taget om den ”gamla versionen” av dig själv kan energimedicinen stödja dig i den processen.

Jag erbjuder dig en gratiskurs i ämnet för att ge dig insikter i den inkashamanska energimedicinen och dess tradition. Kursen finner du via kurser i menyn här på sidan.

Vill du ta del av denna energimedicin mer aktivt, samt erhålla andra verktyg, för att öka din självkännedom rekommenderar jag mentorprogrammen.
I dem varvar vi den inkashamanska traditionens medicin med guidade meditationer, lektioner i healing, men framförallt är målet att du ska få möjlighet att lära känna ditt sanna jag sedan du lämnat olika föreställningar, trosuppfattningar och värderingar som idag håller dig kvar i ditt förflutna.

Njut dagen!
Camilla

Distanshealing

En distanshealing går till så att sedan du bokat din tid blir du uppringd på telefonen där ett samtal inleder sessionen.
Du berättar om din situation och vad du önskar hjälp med. Under samtalet fångar jag upp energin i det som uttrycks för att se vad detta handlar om.
Ibland visar det sig att det kan vara något helt annat än det du tror ligger bakom din ohälsa.
När den första delen av sessionen går mot sitt slut inleds nästa del som handlar om att du får lägga dig ner på en ostörd plats, där du befinner dig, med hörlurar i öronen så att du kan höra när jag talar till dig.

Jag vägleder dig genom den första delen av denna fas i sessionen och därefter kan jag ibland bli guidad att låta dig vila helt medan jag utför behandlingen och därför avslutas samtalet en stund medan det sker, för att sedan återupptas i slutet av sessionen så att vi kan återkoppla till arbetet som skett med din energi.

Ibland guidas jag att göra behandlingen i din fulla närvaro, genom att vägledningen fortsätter genom hela sessionen. Detta är inget som jag bestämmer utan jag följder den guidning som jag i min tur får av mitt energimedicinteam, vilka jag alltid samarbetar med under mina healingsessioner. Jag är enbart en kanal, ett verktyg för dessa själar och energier.

Observera!

Ingen session är den andra lik, så du kan inte jämföra din behandling med någon annans session.
Vi är alla unika och behöver olika slags stöd längs vägen, beroende på vad som hänt i livet, vilka trauman som ligger till grund för obalansen samt vilken medvetenhet vi besitter.

För vissa personer är det total avslappning som gäller under en hel session, medan andra kan guidas att deltar i healingarbetet. Detta handlar om vilka slags sår som ska helas, hur djupt de sitter och om personen kan vara med på den inre resan, eller inte.
Det är inte ovanligt att klienter behöver ”kopplas bort en stund” för att möjliggöra vissa energiskiften och då sker det per automatik, de ”sover” sig genom sessionen. Vilket är perfekt för då har energierna fritt utrymme att göra tarnsformationen utan att ”mindet” hindrar den processen.

Jag använder mitt unika sätt, vilket är shamansk healing, men också det sätt som jag blivit guidad att använda mig av under en session.

Om du i ditt hjärta känner att jag är rätt healer för dig är välkommen att boka en session.

Viktigt!
Sessionen sker på distans, vilket inte alls har någon negativ effekt på behandlingen, tvärtom. Du befinner dig på en trygg plats och kan därmed slappna av på ett djupare plan vilket är mycket positivt under energiarbete.

Efter en session kan du uppleva dig fysiskt och mentalt trött, lite förvirrad och ”nyvaken” i din energi. Det beror på att det skett ett större energiskifte som ska få lite tid på sig att integreras till fullo. En del av din energi har lämnat till förmån för en ny och balanserad energi.
Ditt system, kropp behöver ca 28 dagar på sig att smälta samman med det nya.
Under den tiden är det superviktigt att du ser framåt och ser det nya som något vackert du valt att möta. Börja inte dra upp din gamla historia igen genom att berätta om den för andra, eller älta den i ditt sinne. Den tillhör historien och är något du kan bära med dig som en visdom längre fram, inte ett aktivt sår som du gjort fram till skiftet skedde.

Om du haft en vinst i att vara ”sjuk/obalanserad” kan du lockas att vilja ta tillbaka det gamla igen, trots att du inte mår bra av att befinna dig i den situationen. Om vinsten är tillräckligt lockande, och viljan är stark nog, att återgå till det gamla igen kommer universum att svara an på din önskan och ge dig det du vill.

Så om du bokar in en session med mig så bör du ha bestämt dig för att du ska bjuda in det nya, utan undantag.
Du bör vara beredd på en förstförsämring om din fysiska kropp haft stora obalanser under lång tid. Detta är som sagt fullt naturligt när kroppen börjar ställa om sig, lämna historien bakom sig.

Vänligen Camilla