Inkashamansk energimedicin

Inkashamansk energimedicin2019-01-19T07:24:30+00:00

Shamansk energimedicin

Shamansk energimedicin baseras på det energiarbete som används av Paqos/shamaner/medicinmän/medicinkvinnor inom den inkashamanska traditionen.

Livet är en upplevelsebaserad resa från födsel till död och ibland hamnar vi på ”villovägar” av olika anledningar. Dels på grund av svåra chocker, trauman, dels för att vi har svårt att hantera det som sker i livet när det plötsligt tar en annan riktning än vad vi är beredda på.

Sinnet hinner inte med att finna en strategi för att ta hand om situationen och med ens blir vi påverkade ända in på cellnivå.
På ett omedvetet plan försöker kroppen hitta en lösning för att återfå balans. Det är då den behöver få ditt medvetna stöd.

Soul Retrieval

Inom den shamanska traditionen tror de att när vi upplever ett trauma förlorar vi kontakten med olika aspekter av oss själva, så kallade själsbitar.
Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person. Det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul Retrieval är en del av den shamanska energimedicinen. När du återknutit kontakten med den saknande aspekten av själen/ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

Observera att energimedicin går på djupet för att återskapa balans i din energikropp, vilket i sin tur påverkar känslokroppen och ibland även den fysiska kroppen. Därför kan obalanser, såsom känslor och smärta blossa upp och skapa en så kallad ”förstförsämring” innan energin har balanserat systemet.

Vill du skapa en ny ”livskarta” och släppa taget om den ”gamla versionen” av dig själv kan energimedicinen stödja dig i den processen.

Jag erbjuder dig en gratiskurs i ämnet för att ge dig insikter i den inkashamanska energimedicinen och dess tradition. Kursen finner du via kurser i menyn här på sidan.

Vill du ta del av denna energimedicin mer aktivt, samt erhålla andra verktyg, för att öka din självkännedom rekommenderar jag mentorprogrammet.
I mentorprogrammet 2019 varvar vi den inkashamanska traditionens medicin med guidade meditationer, lektioner i healing, men framförallt är målet att du ska få möjlighet att lära känna ditt sanna jag sedan du lämnat olika föreställningar, trosuppfattningar och värderingar som idag håller dig kvar i ditt förflutna.

Vänligen läs vad programmet innehåller under mentorprogram 2019 i menyn.

Njut dagen!
Camilla