Inkashamansk energimedicin

Inkashamansk energimedicin2018-10-01T14:00:16+00:00

Inkashamansk energimedicin – Soul Retrieval

Inkashamansk energimedicin baseras på det energiarbete som används av Paqos/shamaner/medicinmän/medicinkvinnor inom den inkashamanska traditionen.

Livet är en upplevelsebaserad resa från födsel till död och ibland hamnar vi på ”villovägar” av olika anledningar. Dels på grund av svåra chocker, trauman, dels för att vi har svårt att hantera det som sker i livet när det plötsligt tar en annan riktning än vad vi är beredda på.

Sinnet hinner inte med att finna en strategi för att ta hand om situationen och med ens blir vi påverkade ända in på cellnivå.
På ett omedvetet plan försöker kroppen hitta en lösning för att återfå balans. Det är då den behöver få ditt medvetna stöd.

Soul Retrieval

Inom den Inka shamanska traditionen tror de att när vi upplever ett trauma förlorar vi kontakten med olika aspekter av oss själva, så kallade själsbitar.
Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person. Det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul Retrieval är en del av den shamanska energimedicinen/healingen. När du återknutit kontakten med den saknande aspekten av själen/ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

Observera att energimedicin går på djupet för att återskapa balans i din energikropp, vilket i sin tur påverkar känslokroppen och ibland även den fysiska kroppen. Därför kan obalanser, såsom känslor och smärta blossa upp och skapa en så kallad ”förstförsämring” innan healingen har hunnit balanserat upp systemet.

Vill du inte skapa skiften i livet så bör du avstå en inkashamansk behandling.
Men vill du skapa en ny ”livskarta” och släppa taget om den ”gamla versionen” av dig själv är detta en behandling som kan stödja dig i den processen.

Vänligen Camilla