Hur vandrar du på jorden?
I ödmjukhet? Eller har du fortfarande sår som gör att du agerar i affekt, eller går lite väl hårt fram när du för fram din åsikt till dina medmänniskor?
Detta är viktigt att tänka på för att inte lämna spår, läs sår, efter dig.
Du kan påverka hur du vandrar på jorden. Frågan är bara om du är villig att bli mer ödmjuk om du idag känner igen dig som den som har ett lite “tuffare” steg än nödvändigt.
Ju mer ödmjuk du blir desto mjukare vandrar du.
Ju mer du arbetar med dina känslor och möter det inom dig som vill höras, få effekt och lämna spår efter sig desto mer ödmjuk blir du.
Vänligen Camilla