Gränssättning! – Vad är det för dig?
Hur känns det inom dig när du ska sätta en gräns?
Upplever du att du måste förklara varför?
Får du dåligt samvete?
Ältar du handlingen och funderar om du gjorde fel?
Hur reagerar människor i din omgivning när du börjar dra gränser inom områden de tidigare inte är vana att möta dig som gränssättare inom?
Eller är du helt fri i ämnet gränssättning?
Ett mycket viktigt ämne att reflektera över ❤
Hur reagerar du när någon sätter upp en gräns för dig?
Går du in i affekt och agerar utifrån den energin inom dig?
Ta dig en funderare på hur du tänker runt detta ämne.
Vilka känslor möter du när du begränsas, och vad gör du åt de begränsningar du känner i livet just nu?Vänligen Camilla