QRMA – Frekvensanalys

Äter du kosttillskott men har svårt att veta om du är i behov av dem, eller inte?

Mätinstrumentet QRMA är kopplat till en dator. Under skanningen håller du i en stav som läser av din kropp via frekvensanalys. På skärmen kan vi se om det finns obalanser i din kropp, hur vitamin -och mineralstatusen ser ut, om kroppen ex är försurad, om det endokrina systemet är i balans m.m.

Tillsammans ser vi över resultatet i stora drag, därefter när sessionen är över gör jag en mer djupgående analys för att se om du behöver tips gällande ex kosthållning mm. Sammanställningen av analysen skickas till dig via mail.

Vänligen Camilla

Boka tid