Energimedicin spänner över ett stort område alternativa metoder att hela en obalanserad kropp.

Tidigt i livet valde jag att söka mig till alternativmedicinen när jag kände behov att stödja kropp och sinne.

Se den energimedicin jag erbjuder genom att läsa vidare på min hemsida.

Vänligen Camilla