SHAMANSK ENERGIMEDICIN

coachning online

Önskar du guidas genom en transformation?

Med hjälp av min mediala förmåga och shamansk energimedicin coachar jag dig genom de skiften du önskar göra. De aspekter som eventuellt slocknat inom dig vid mötet med svåra känslomässiga upplevelser kan väckas upp igen. Via Soul retrieval återknyts kontakten med din sanna essens och du upplever dig därefter mer hel.

Välj mellan 30 min alt 60 min session vid bokning

30 min: 600 kr (telefonsession)
60 min: 1 450 kr (välj mellan telefonsession eller att mötas via Zoom)


Detta passar dig som:

 • vill förändra din situation och är mogen att göra medvetna skiften i livet.
 • är redo att samtala om din situation.
 • tar ansvar för ditt eget liv, och är öppen för att se möjligheter längs vägen.
 • vill bli mer sann mot dig själv. 

Detta passar INTE dig som:

 • har svår psykisk ohälsa där du agerar i affekt och ser dig själv som offret i olika situationer.
 • behöver akut traumabehandling.
 • är rädd för att möta dina undantryckta känslor.

Soul retrieval

Att återknyta kontakten med de själsliga aspekter av dig själv som gått förlorade längs vägen helar. Det kan vara cellminnen eller gamla känslomässiga sår som triggar dig i din vardag. Då är det mycket svårt att leva i nuet och känna sig lycklig. Därför är det av största vikt att du skiftar din energi så att de aspekter av dig som gick förlorade i svåra händelser återkopplas igen.

Inom den inkashamanska traditionen och dess energimedicin menar man att delar av själen “slocknar” vid olyckor och upplevda trauman.

Trauma

Ett trauma kan vara både litet och stort, men de har alla något gemensamt, nämligen att du helt saknade strategi för att ta hand om de känslor som uppstod i samband med händelsen. Det i sin tur orsakar en så kallad “konfliktchock” i din kropp. Det är då det är lätt att förlora kontakten med den del som din kropp/sinne försöker undvika, eftersom det smärtar så mycket.

Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person, men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen.

Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Hur går en session till?

Är du mogen för ett skifte?

Observera att denna healingmetod är mycket djupgående och du behöver därför känna dig mogen att möta känslor som stiger upp till ytan i samband med transformationen. Processen, som efter sessionen kan fortgå i flera dagar, hjälper dig att helas på djupet. Under den tiden kan en så kallad “förstförsämring” uppstå, vilket innebär att eventuell smärta som du trodde du helat tidigare kan ge sig tillkänna igen m.m.

Du vet att du är mogen när du är fullt medveten om att du själv bär ansvar för ditt eget liv och är redo att genomgå förändring för att hela din historia.

Varmt välkommen att boka en shamansk energimedicin om du känner dig redo att helas på djupet.

Sessionen sker antingen via telefon, eller i det digitala mötesrummet i Zoom. Du väljer om det blir via telefonen eller i Zoom när du bokar tid.

Vi inleder sessionen med en dialog där du berättar om din nuvarande situation och vad du önskar uppnå med sessionen. I samtalet läser jag in dig och din energi för att få insikt i hur du ser på din tillvaro, vad du har för potential till skifte under samtalet m.m.

Ibland tar jag klienten med på en inre guidning för att synliggöra problem och därefter skapa möjlighet att skifta och frigöra energi, vilket kan vara det som behövs för att kunna ta nästa steg mot målet.

Det är mycket viktigt att du är öppen i sinnet, och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i, men också nyfiken på att möta dig själv och de känslor som ligger under ytan. Då har du också möjlighet att göra den handling som behövs för att en transformation ska ske.

När du kan se på ditt liv och dina bekymmer från ett annat perspektiv är det mycket lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka in i gamla mönster igen.

Sessionen erbjuds enbart på svenska.

Viktig information gällande bokning och betalning

 • Vid intresse av tidsbokning klicka på önskad kalender här nedan för att se om det erbjuds några bokningsbara tider.
 • När du funnit en bokningsbar tid, och bekräftat den genom att fylla i alla uppgifter, är det ok att gå vidare till nästa steg, betalningen.
 • Du betalar sessionen innan avtalad tid, via denna betaltjänst
  Tänk på att du klickar i den session som är aktuell för dig att betala för, 30 min alt 60 min när du betalar. 
 • Medlem i Shamanens Cirkel? Som medlem erhåller du 10% rabatt på sessionen om du anger rabattkoden som du finner på medlemssidan (i modulen medlemsförmåner).
 • Kvittot erhålls i samband med din betalning. Du laddar själv ned kvittot och skriver ut det.
 • OBS! Uteblir betalningen ses inte sessionen som bokad och kommer att plockas bort.

När det är dags för din session

Bokningskalender

Boka tid här om du önskar bli uppringd på telefonen!

Boka tid här om du vill ses i Zoom

Betala din session här

Bocka i aktuell betalning innan du klickar vidare

Vid psykisk ohälsa bör du vara medveten om att mina sessioner inte ersätter adekvat vård

Om du har svår psykiskt ohälsa bör du kontakta utbildad personal inom vården, vilka kan hänvisa dig till legitimerad och specialutbildad personal inom aktuellt område.

Tack!
Vänligen Camilla