Coachningssamtal

Att ha någon att prata med när du står inför utmanande skiften i livet kan upplevas som en tillgång, skänka dig trygghet och vara det stöd du behöver i den rådande situationen.

Jag är Certifierad Hälsocoach med E-hälsa, vilket innebär att jag arbetar online med min coachningsverksamhet.

Vi möts i Zoom (med mick och kamera), alternativt hörs på telefon.

Samtalen jag erbjuder dig har fokus på situationen du befinner dig i, samt hur du kan växa som person genom att stanna upp och möta känslorna som tynger dig.

Jag lyssnar, ställer frågor och finns med dig när du möter det som utmanar dig.

Målet med coachningen är att du som person ska finna nya perspektiv på det som sker för att underlätta processen du befinner dig i. 

Investering: 795 kr

40 min session

Väl mött!
Camilla