Coachning

Coachning2018-10-01T16:40:54+00:00

Medial vägledning – coachning

En session för dig som önskar coachning/vägledning i en livsprocess där du upplever att du kört fast, eller har svårt att förstå det som sker.

Vi för en dialog om din situation för att aktivera de energier som behöver transformeras. Under sessionen använder jag mig bland annat av mina erfarenheter, kunskaper, och mediala förmågor för att stödja de skiften du kan göra för att frigöra energi och se på din situation från ett högre perspektiv.

Det är viktigt att du är öppen i sinnet och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i. Då har du också möjlighet att göra den handling som behövs för att en transformation ska vara möjlig. När du kan se på situationen från ett annat perspektiv är det lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka i gamla mönster.

 

Sessionen utförs via telefonen eller Skype.
Jag ringer upp dig så det är viktigt att du lämnar rätt telefonnummer.
Väljer du Skype så lägg till mig som kontakt innan så att jag vet vem jag ska kontakta när tiden är inne.

Investering

30 min 500 kr

60 min 800 kr

Boka tid