Bioresonans

hela dig med frekvensterapi

Oberon/Vector

Med Oberon som instrument (tidigare känd som Vector) erbjuds vi bli uppmärksamma på de obalanser som kroppen har för tillfället.

Bioresonansterapi innebär att vi kommunicerar med kroppen med hjälp av olika mätinstrument, beroende på de önskningar och mål vi har med sessionen.


Frekvensanalys

Oberon är ett avancerat instrument som äger mycket god förmåga att detektera obalanser, vilket ger stora möjligheter vid analys och behandling. 

QRMA

Frekvensanalys

Mätinstrumentet QRMA visar också obalanser i din kropp, ex vitamin -och mineralstatus m.m.

Vid intresse kontakta Camilla för vidare information.

Obs! Dessa mätmetoder används inte för att ställa någon diagnos utan bör endast ses som en möjlighet att få insikt i var kroppen energimässigt indikerar på obalans.