Medial coachning

En session för dig som önskar coachning i en livsprocess där du upplever att du kört fast eller har svårt att se på det som sker ur ett högre perspektiv.

Vi för en dialog om din situation för att aktivera de energier som ska transformeras. Under sessionen använder jag mig bland annat av mina mediala förmågor med intention att du ska få stöd att genomföra det skifte som behöver ske för att du ska komma vidare.

Observera att jag enbart arbetar som en kanal mellan världarna för att förmedla den information som kommer mig tillhanda under sessionen.

Det är viktigt att du är öppen i sinnet och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i. Då har du också möjlighet att skifta energi och göra den handling som behövs för att en transformation ska vara möjlig.

Sessionen utförs via telefonen eller Skype.
Jag ringer upp dig så det är viktigt att du lämnar rätt telefonnummer. Väljer du skype så lägg till mig som kontakt innan så att jag vet vem jag ska kontakta när tiden är inne.

Vänligen Camilla