Aspekter inom dig tar sig uttryck i din vardag

Vilka aspekter finns inom dig?

För att nå ökad visdom om dig själv behöver du titta in på olika aspekter av dig själv. När du får en ökad förståelse för dem blir det lättare att nå dit du önskar. Du behöver inte vara rädd för att hamna vilse. Med en ökad medvetenhet skapar du en kontakt med ditt högre jag, som alltid finns där och guidar dig. Om du för stunden blir stående på en hållplats, eller befinner dig i ett vägskäl och inte vet vilken väg du ska ta, behöver du bara stanna upp och rådfråga ditt högre jag. Du bär alla svar inom dig, det gäller bara att bli trygg med det och bygga upp en tillit till dig själv.

 

Trosuppfattningar och mönster

Du bär med största sannolikhet på värderingar, mönster, och trosuppfattningar som du behöver synliggöra för att kunna frige dem. Är du inte medveten om det du har med dig i ryggsäcken är det svårare att belysa, och släppa taget om, allt som inte gynnar din utveckling som person. Allt som ligger i din säck är nämligen inte bara ditt eget bagage. Du har sannerligen ärvt en del av det du bär på, men hittills kanske du varit helt omedveten om det, eller haft kännedom om att du inte längre behöver bära på andras energimönster, värderingar, och uppfattningar.

 

Känslor

Här finns det mycket att jobba på. Så länge du inte är fri i dina känslor kan du fastna i dem och förlora energi. Det är onödigt eftersom alla känslor, avsett vilka de är, bör ses som en tillgång i livet. Känslor är kroppen, och sinnets, sätt att frigöra energi när blockeringar uppstår. Ett rikt känsloliv har som uppgift att förhindra stagnation, vilket annars leder till diverse kroppsliga eller psykiska symtom.

Det är livsviktigt att energi flödar och att systemet är vitalt, annars går det in i olika “sjukdomsprogram” för att berätta för dig att något inte står rätt till, att flöde saknas. Det är här som symtomen brukar visa sig.

Har du ett välutvecklat känsloliv har du stora förutsättningar för att behålla din vitalitet länge. Tyvärr har vi ofta en uppfattning om att vissa känslor är sämre än andra, och därmed vågar vi inte vara fri att känna, och leva ut, dessa energiförlösare. Du behöver bara finna nyckeln för att öppna den låsta dörren och bjuda in kraften, gåvorna och visdomen, så berikas ditt liv oerhört mycket.

 

Varför har då så många dålig självkänsla?

Min erfarenhet är att det beror på minnen som härrör till tidigare liv, eller parallella, där personen blivit dräpt eller utsatt för hot. Traumat sitter då kvar i cellminnet och påverkar personen på ett undermedvetet plan även i detta liv.

Tidigare i livet värjde jag mig för att slippa bejaka mina gåvor och potential. Jag var helt enkelt för rädd för ansvaret det innebar, och att jag skulle ses som ett freak som ingen ville umgås med, vilket har skett under ett flertal av mina tidigare liv.

Jag motarbetade därmed mina största tillgångar. Numer är jag medveten om att jag reagerade så tidigare därför att jag inte var fri i att uppleva ”dödsenergin” som en del av livet här på jorden.

Åter till självkänslan nu, vilken handlar om hur du ser på dig själv och ditt eget värde som person idag. Hur accepterande och snäll är du egentligen mot dig själv? Var ärlig nu! Reflektera!

Om du har en god självkänsla är du också trygg i dig själv, medveten om att du är unik, och tycker om och accepterar dig själv som den person du är, oavsett vad din omgivning tycker och tänker om dig.

Om du har en låg självkänsla ser du däremot ner på dig själv, upplever dig som mindre värdefull än andra, och blir därför mycket mer påverkad av din omgivning. För många innebär det också en oförmåga i att kunna känna att man förtjänar att bli älskad för den man är. Man behöver hela tiden ta på sig olika masker och spela ett “rollspel” för att passa in i olika sammanhang.

 

En låg självkänsla gör sig ofta uttryck på följande sätt:

Du är osäker på dina egna beslut och söker därför bekräftelse från din omgivning, samt lätt tar åt dig av kritik. Du ser det som ett personligt påhopp. Många gånger kan du uppleva att det läskigt att behöva ta plats, synas och träda fram med din sanning och väljer istället att backa undan. Du kan ha mycket svårt för att stå upp för dig själv, speciellt när du blir tillfrågad om något och du känner i hela kroppen att du borde säga nej, men ändå svarar ja. Du tappar kontakten med den inre kraften och faller tillbaka in i gamla mönster.

Din omgivnings behov tillfredsställs alltid framför dina egna. Skulle du någon gång välja att sätta dig själv i första rummet hör du med ens en röst inom dig som dömer och klagar på ditt val. Hur du än gör så finner du dig aldrig tillfreds med hur du ser ut, är och gör. Du jämför dig hela tiden med andra, vilket alltid slutar med en känsla av ångest eller sorg. Kanske till och med uppgivenhet. Går det riktigt långt kan känslor som bitterhet smyga sig på. Innan dem kommer finns oftast frustration och ilska med i bilden.

Du kan vara livrädd för att misslyckas, uteslutas ur grupper, upplevas vara sämst av alla och därmed också riskera att bli hånad.

När du får ett positivt tillrop, en fin och kärvänlig kommentar, kan du uppleva det som osanning och tvekar med ens på personens syfte med sina uttryck. Du försöker alltid läsa mellan raderna för att få reda på sanningen. Du är alltid beredd, och tror att något kan hända dig om du slappnar av för mycket. Inom dig talar en röst som säger att när någon är positiv till dig så är de ute efter något och att du ska vara extra mycket på din vakt.

 

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende handlar om att vara och göra

Självkänsla och självförtroende är två helt olika känslomässiga tillstånd. Självkänsla handlar om hur du ser på dig själv när du bara är, alltså inte befinner dig i någon roll. Självförtroende däremot handlar om hur du ser på det du gör. Har du ett bra självförtroende känner du dig säker i det du utför, exempelvis dina uppdrag på arbetsplatsen.

 

Inom dig finns ett litet barn som behöver dig

Kanske är du inte ens medveten om hur viktigt det är att vara i kontakt med ditt inre barn och ge det den trygghet och bekräftelse som behövs för att du ska må bra. Om inte så är det ännu inte för sent. Som vuxen kan det upplevas mysko att prata om barnet inom sig själv, men det är viktigt att du förstår sambandet mellan hur barnet inom dig mår och hur du som vuxen känner dig och agerar.

Du behöver ta reda på omständigheterna runt ditt barn för att komma i kontakt med ditt högre jag, där sanningen, visdomen och svaren finns. Ditt barn är smart och bär på en överlevnadsstrategi redan från födseln. För att uppnå trygghet och välmående har ditt inre barn därför skapat olika aspekter av energi som har till uppgift att skydda och nära barnets behov.

Vänligen Camilla