Användarvillkor

När du använder denna webbplats, våra kurser och medlemsportal godkänner du att följa, och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr Camilla Wengelins relation med dig i förhållande till denna webbplats samt medlemsportal. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Ditt medlemskap är personligt och får inte delas med andra! Att göra det är ett brott mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbar avstängning från kursen/tjänsten. Ingen återbetalning sker. Begreppet ”Camilla Wengelin” eller ”oss” eller ”vi” avser företaget Camilla Wengelin, Strand 383 i Stråtjära, samt vår webbplats. Begreppet ”du” hänvisar till dig som användare av vår webbplats.

 

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Om så sker eller om misstanke om detta föreligger reserverar vi oss för att omedelbart stänga av medlemskapet. Ingen återbetalning sker om du förvärvat ett medlemskap som innebär en månadsavgift/abonnemangsavgift. Medlemskapet avser en deltagarplats i en, eller flera kurser.

Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans vid förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. Ditt medlemskap avslutas om så sker. Ingen återbetalning sker.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av, eller licensieras till Camilla Wengelin. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik. Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för prestanda, riktighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar om så är fallet. Vi strävar alltid efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men lämnar inga garantier av något slag. Under inga omständigheter kommer Camilla Wengelin hållas ansvarig för någon form av upplevd personlig förändring vid deltagande i kurser, i samband användningen av denna webbplats och dess kursutbud.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser bortom Camilla Wengelins kontroll. Karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser står utanför vår kontroll.
Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter. Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång, utan avbrott. Men Camilla Wengelin ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom Camilla Wengelins kontroll.

Användning av information eller kursmaterialet på denna webbplats sker helt och hållet på eget ansvar. Det är ditt eget ansvar att se till att alla kurser, tjänster eller information på denna webbplats motsvarar dina behov.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd. Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

 

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen cwenergimedicin.se samt tillhörande tjänster drivs av företaget Camilla Wengelin. Vår plattform förmedlar kurser i personlig utveckling, guidade meditationer mm. Vi vill absolut att du når framgång, men kan samtidigt inte ge dig några garantier. Du som mottagare och användare av den här informationen och kursen är själv ansvarig för din personliga utveckling, i alla avseenden. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till ett förtydligande här nedan.

 

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men lämnar inga garantier för att du ska uppnå vissa mål via kursmaterialet eller kurserna i sin helhet. All tillit du placerar på kurserna är därför helt ditt eget ansvar.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser bortom Camilla Wengelins kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Camilla Wengelin ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom Camilla Wengelins kontroll.

Uppdaterad 14 mar 2021

 

Kontaktinformation

Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss på:

Telefon
: (+46) 730535009

 E-post: camilla@camillawengelin.se

Adress: Strand 383, 826 69 Stråtjära

 

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. https://www.imy.se/