Aspekter inom dig tar sig uttryck i din vardag

Aspekter inom dig tar sig uttryck i din vardag

Vilka aspekter finns inom dig? För att nå ökad visdom om dig själv behöver du titta in på olika aspekter av dig själv. När du får en ökad förståelse för dem blir det lättare att nå dit du önskar. Du behöver inte vara rädd för att hamna vilse. Med en ökad medvetenhet...