Du väljer, ingen annan

När jag arbetar som mentor till mina kursdeltagare så är jag med dem i deras skiften, vilket innebär att när de är i syd så är jag i sydenergin med dem. Är de i väst är jag också i väst. Det som händer är att vi medvetet går in och jobbar med olika delar av vår inre...