Jag erbjuder två varianter av webbkurser i helande cellminnesmålning
En som kallas avancerad, och en som kallas grundkurs

Det som skiljer dem båda åt är att den avancerade har den inkashamanska traditionens energimedicin inkluderad i målningen, vilket inte grundkursen har.

Vid köp väljer du att bocka i rutan till den kurs du önskar köpa. Den till det lägre priset är grundkursen.
Du läser kursens lektioner via en kursportal dit du loggar in. Köper du grundkursen har du tillgång till kursen i sex månader. Vi köp av den avancerade kursen får du tillgång till kursen i nio månader.

Avancerad och unik webbkurs i helande målning, med stöd av den inkashamanska traditionens arketyper
 • Är du trött på att må dåligt?
 • Känner du dig stressad?
 • Har du varit med om traumatiska och svåra känslomässiga upplevelser, som mer eller mindre påverkar ditt liv dagligen?
 • Har du svårt att finna balans i vardagen?
 • Är du redo att göra en förändring?
 • Känner du ett behov att att skifta dina inre sår till visdom?
 • Vill du få insikt i den inkashamanska energimedicinen och möta deras arketypiska energier?
 • Vill du finna ett alternativt sätt att helas på?
Såren inom dig behöver tas omhand

Det är tufft att leva ett liv med olika triggers som ständigt aktiverar såren inom dig, speciellt om du varit med om svåra saker.

Om du inte tar hand om känslorna du bär på riskerar du med tiden bli mer och mer utmattad. Energin stryps av den destruktiva energi, som dina cellminnen håller, och flödet av livskraft minskar. Det går att stoppa denna nedåtgående spiral. Det är inte för sent, du behöver bara lära dig hur!

Genom att befria dig från minnen kopplade till ditt förflutna, och det sätt dem håller dig kvar i såret, påbörjar du din helade resa.
Dessa minnen kan till och med hindra dig från att utvecklas som person eftersom de lätt aktiveras och får dig att tveka i beslut mm.


Vill du stanna upp och möta ditt sanna jag?

Kursen kan vara den nyckel du behöver för att uppleva livet mer harmoniskt!
Speciellt om du dagligen upplever ohälsosam stress, mental oro och har svårt att få energin att räcka till.

Om du känner ett starkt behov av att möta dig själv på ett djupare plan?
Då är du redo! Själen kallar dig.

Du klipper av energitråden som förbinder dig med ditt förflutna via dina cellminnen så att såren kan helas, och du med dem. Du kan därefter se på din historia som en del av den visdom du berikats med i detta liv. Men den triggar dig inte längre.

Du behöver inte vara van att måla

Det bästa av allt!
I den här kursen ska hjärnan inte vara ”delaktig” i det som sker, utan det är ditt högre jag som styr dina pendeldrag. Underbart skönt för dem med stora krav på sig själv. Du kan med andra ord koppla av fullständigt medan du målar sista delen i processen, den del som fyller dig med ljus och balanserar ditt energisystem.

Vad ska du hela?

Du bestämmer själv vilka sår du vill hela, men kursen kommer också att tipsa dig om olika slags cellminnesmålningar du med fördel kan göra för att skifta energi inom viktiga områden i livet. Där det ofta sitter blockeringar.

Hur många cellminnestavlor du målar under kursen ansvarar du själv för.
Jag som kursledare har inga krav på dig. Däremot erbjuder jag dig möjligheten till stora skiften om du önskar ge metoden en ärlig chans.

Det jag önskar är att du följer vägledningen och gör modulerna i den ordning de presenteras. Du kommer nämligen att förberedas för djupdykning in i dig själv genom att ta del av förberedande övningar.

Steg för steg jobbar du sedan med dina cellminnen för att skifta den energi som såret är knutet till.

Måla med stöd av själen för att skifta dina cellminnen

Du målar tavlor som stödjer dig i en djupt helande process ändå in på cellnivå. Kursen ger dig verktygen att cellminnesmåla hemma för att hela ditt inre, dvs de sår du bär inom dig, och på så sätt transformera den energi som idag håller dig tillbaka från ett liv i flöde.

Att helas med stöd av färgernas frekvenser är en mycket kraftfull, men också ödmjuk och vacker process. Från en hel plats inom dig kan du börja se på dig själv, och världen, med nya ögon. Kallar din själ dig att måla med hjärta och själ närvarande så varmt välkommen att anmäla dig till denna transformerande och färgsprakande resa.

Kursupplägg

Kursen är en så kallad onlinekurs, byggd i moduler. Du har tillgång till kursen under nio månader.
Du behöver inte resa iväg någonstans, hyra hotellrum mm, utan du går kursen hemifrån när det passar dig.

Du loggar in via internet på en kursplattform och tar del av lektionerna där. Studiematerial, i form av instruktioner på papper, informerar dig om hur du steg för steg gör en cellminnesmålning. Dessa instruktioner kan du ladda ner till din egen dator för att spara, samt skriva ut. En del lektioner har även en video att ta del av.

Du har som sagt en viss tid på dig att genomföra kursen som resulterar i ett diplom. Det är dock viktigt att du inte känner någon stress eller prestationskrav.

Inkashamansk energimedicin

Denna kurs erbjuder även mötet med den inskashamanska energimedicinen och dess tradition.

Vad ingår i den avancerade kursen?

Du får;

 • tillgång till inloggning på en kursplattform och ta del av kursen där
 • studiematerial, i form av instruktioner på papper som informerar dig om hur du steg för steg gör en cellminnesmålning
 • ta del av instruktionsvideo tillhörande en del lektioner.
 • lära dig en djupgående metod som jag utvecklat utifrån helande cellminnesmålning och inkashamansk energimedicin.
 • du får därmed också insikt i den inkashamanska energimedicinens traditioner och lära känna dess kraftfulla arketyper?
 • lära dig att öppna sacred space, ett heligt rum, där du kan arbeta med målningen och samtidigt känna dig hållen av en ödmjuk energi som stöttar dig medan du möter dina minnen.
 • lära dig en avstressande metod som stödjer dig vid ohälsosamma stressnivåer och mental oro.
 • lära dig gå förbi hjärnan och låta själen måla tillsammans med arketyperna.
 • möjlighet att helas med stöd av färgernas frekvenser är en mycket kraftfull, men ödmjuk och vacker, process. Från en hel plats inom dig kan du sedan börja se på dig själv, och världen, med nya ögon.
 • möjlighet att lägga grunden för att sedan kunna gå fortsättningskurser om du själv vill hålla i kurser framöver.

Observera dock att detta är en mycket färgstark och djupgående webbkurs för dig som önskar lära känna kraftfulla energier så kallade arketyper inom den inkashamanska energimedicin. I närvaro av den arketypiska energin använder du färgernas helande frekvenser för att öka ditt välbefinnande, och nära din personliga utveckling medan du skiftar energi och gör transformationer ända in på cellnivå.

Du bör känna dig kallad att träda in i service för din själ när du gör den här resan in i cellminnenas värld. Här får du nämligen chans att möta flera olika aspekter av dig själv, så kallade själsbitar, som slocknade (lämnade) dig i samband med traumat. När du möter dem igen kan du återkoppla energin och därmed få möjlighet att känna dig mer hel som person.

Kursupplägg

Observera att du får ta del av inkashamansk energimedicin också i samband med denna målarkurs. Inom energimedicinen får du möta arketypiska energier som kommer att bistå dig under cellminnesmålningen. Du får därför lära känna dem först för att förstå deras förmåga att stödja dig i dina processer.

Du lär dig också att öppna ”sacred space”, ett heligt utrymme, och ge en enkel, men kraftfull, healing till dina nära och kära. Du kan även ge den till dig själv.

Vänligen Camilla Wengelin
Kursledare – healer – hälsocoach

Investering: 3 500 kr
Erbjudande tom 30 juni 2500 kr

När du klickar på knappen köp så har du två val att välja mellan, den mer avancerade kursen och grundkursen.
Du bockar i den kurs som är aktuell för dig och går sedan till informationen som anges vid betalning.

Det lägre priset gäller grundkursen.

Ditt val avgör om du ska få tillgång till den inkashamanska delen i kursen eller inte.
Vill du måla med stöd av de inkashamanska arketyperna är det den avancerade kursen du ska välja.
Vill du måla cellminnesmålning utan inkaindianernas energimedicin så välj grundkursen.

Lycka till!

Här presenteras grundkursen i cellminnesmålning
Grundkurs i cellminnesmålning
Webbkurs i helande
 • Är du trött på att må dåligt?
 • Känner du dig stressad?
 • Har du varit med om traumatiska och svåra känslomässiga upplevelser, som mer eller mindre påverkar ditt liv dagligen?
 • Har du svårt att finna balans i vardagen?
 • Är du redo att göra en förändring?
 • Känner du ett behov att att skifta dina inre sår till visdom?
 • Önskar du lära dig ett alternativt sätt att helas på?
Såren inom dig behöver tas omhand

Det är tufft att leva ett liv med olika triggers som ständigt aktiverar såren inom dig, speciellt om du varit med om svåra saker.

Om du inte tar hand om känslorna du bär på riskerar du med tiden bli mer och mer utmattad. Energin stryps av den destruktiva energi, som dina cellminnen håller, och flödet av livskraft minskar med tiden. Det går att stoppa denna nedåtgående spiral. Det är inte för sent, du behöver bara lära dig hur!

Genom att befria dig från minnen kopplade till ditt förflutna, och det sätt dem håller dig kvar i såret, påbörjar du din helade resa.
Dessa minnen kan till och med hindra dig från att utvecklas som person eftersom de lätt aktiveras och får dig att tveka i beslut mm.


Vill du stanna upp och möta ditt sanna jag?

Kursen kan vara den nyckel du behöver för att uppleva livet mer harmoniskt!
Speciellt om du dagligen upplever ohälsosam stress, mental oro och har svårt att få energin att räcka till.

Om du känner ett starkt behov av att möta dig själv på ett djupare plan?
Då är du redo! Själen kallar dig.

Observera dock att detta är en mycket färgstark och djupgående webbkurs för dig som önskar använda färgernas helande frekvenser för att öka ditt välbefinnande, och nära din personliga utveckling medan du skiftar energi och gör transformationer ända in på cellnivå.

Du klipper av energitråden som förbinder dig med ditt förflutna via dina cellminnen så att såren kan helas, och du med dem. Du kan därefter se på din historia som en del av den visdom du berikats med i detta liv.

Du behöver inte vara van att måla

Det bästa av allt!
I den här kursen ska hjärnan inte vara ”delaktig” i det som sker, utan det är ditt högre jag som styr dina pendeldrag. Underbart skönt för dem med stora krav på sig själv. Du kan med andra ord koppla av medan du målar sista delen i processen, den del som balanserar ditt energisystem.

Vad ska du hela?

Du bestämmer själv vilka sår du vill hela, men kursen kommer också att tipsa dig om olika slags cellminnesmålningar du med fördel kan göra för att skifta energi inom viktiga områden i livet där det ofta uppstår blockeringar.

Hur många cellminnestavlor du målar under kursen ansvarar du själv för.
Jag som kursledare har inga krav på dig. Däremot erbjuder jag dig möjligheten till stora skiften om du önskar ge metoden en ärlig chans.

Det jag önskar är ett du följer vägledningen och gör modulerna i den ordning de presenteras. Du kommer nämligen att förberedas för djupdykning in i dig själv genom att ta del av förberedande övningar.

Steg för steg jobbar du sedan med dina cellminnen för att skifta den energi som såret är knutet till.

Måla med stöd av själen för att skifta dina cellminnen

Du målar tavlor som stödjer dig i en djupt helande process ändå in på cellnivå. Kursen ger dig verktygen att cellminnesmåla hemma för att hela ditt inre, dvs de sår du bär inom dig, och på så sätt transformera den energi som idag håller dig tillbaka från ett liv i flöde.

Att helas med stöd av färgernas frekvenser är en mycket kraftfull, men ödmjuk och vacker, process. Från en hel plats inom dig kan du sedan börja se på dig själv, och världen, med nya ögon. Kallar din själ dig att måla med hjärta och själ närvarande så varmt välkommen att anmäla dig till denna transformerande och färgsprakande resa.

Kursupplägg

Onlinekurs, byggd i moduler, som sträcker sig över en tid på sex månader. Du behöver inte resa iväg någonstans, hyra hotellrum mm. Du går kursen hemifrån när det passar dig.

Du loggar in via internet på en kursplattform och tar del av lektionerna där. Du har som sagt en viss tid på dig att genomföra kursen som resulterar i ett diplom. Det är dock viktigt att du inte känner någon stress eller prestationskrav.

Vad ingår i kursen?

Du får;

 • lära dig en djupgående healingmetod – cellminnesmålning.

 • lära dig en avstressande metod som stödjer dig vid ohälsosamma stressnivåer och mental oro.

 • lära dig gå förbi hjärnan och låta själen måla.

 • Måla med stöd av själen för att skifta dina cellminnen

 • Tillgång till kursen under sex månader

 • Studiematerial, i form av instruktioner på papper som informerar dig om hur du steg för steg gör en cellminnesmålning

 • Möjlighet att helas med stöd av färgernas helande frekvenser är en mycket kraftfull, men ödmjuk och vacker, process. Från en hel plats inom dig kan du sedan börja se på dig själv, och världen, med nya ögon.

Kallar din själ dig att måla med hjärta och själ närvarande så varmt välkommen att anmäla dig till denna transformerande och färgsprakande resa.

Investering: 1 995 kr
Erbjudande tom 30 juni 1 495 kr
Löpande intag

Vänligen Camilla Wengelin
Kursledare – healer – hälsocoach

När du klickar på knappen köp så har du två val att välja mellan, den mer avancerade kursen och grundkursen.
Du bockar i den kurs som är aktuell för dig och går sedan till informationen som anges vid betalning.

Det lägre priset gäller grundkursen.

Ditt val avgör om du ska få tillgång till den inkashamanska delen i kursen eller inte.
Vill du måla med stöd av de inkashamanska arketyperna är det den avancerade kursen du ska välja.
Vill du måla cellminnesmålning utan inkaindianernas energimedicin så välj grundkursen.

Lycka till!

Bonus

Vid köp av min webbkurs får du även tillgång till det meditationsforum som jag guidats att skapa.

Att bli medlem på forumet innebär att du får tillgång till ett urval av de guidade meditationer jag skapar tillsammans med min andlige guide, Blue Eagle.

Meditationerna är guidade och tar dig med på resor in i andra dimensioner och din kropp. De är skapade för att skänka dig ökad medvetenhet, skifta energi, men också ge möjlighet till djup avslappning och healing.

Du kanske finner din favoritmeditation på forumet som stödjer dig i den process du befinner dig i för stunden.
Att skifta energi berikar långt mer än hjärnan kan förstå.

På forumet finner du meditationer med helande bakgrundsmusik, men också utan musik om det passar dig bättre.
Många meditationer har sitt ursprung i den inkashamanska traditionens energimedicin så därför får du också lära dig att öppna ett heligt utrymme (sacred space) i vilket du kan meditera i lugn och ro. I spacet är du extra omhändertagen på energiplan medan du reser i de guidade meditationerna.

Hjärtligt välkommen som medlem genom att köpa min webbkurs här ovan.
Hoppas du berikas på alla sätt av att meditera tillsammans med mig.

Vänligen Camilla