Webbkurs – Möt de inkashamanska arketyperna i helande cellminnesmålning

Unik webbkurs i helande
 • Är du trött på att må dåligt?
 • Känner du dig stressad?
 • Har du varit med om traumatiska och svåra känslomässiga upplevelser, som mer eller mindre påverkar ditt liv dagligen?
 • Har du svårt att finna balans i vardagen?
 • Är du redo att göra en förändring?
 • Känner du ett behov att att skifta dina inre sår till visdom?

Då kan den här kursen vara något för dig!

Du får;

 • lära dig en djupgående metod som jag utvecklat utifrån cellminnesmålning och inkashamansk energimedicin.
 • Du får därmed också insikt i den inkashamanska energimedicinens traditioner och lära känna dess kraftfulla arketyper?
 • lära dig att öppna sacred space, ett heligt rum, där du kan arbeta med målningen och samtidigt känna dig hållen av en ödmjuk energi som stöttar dig medan du möter dina minnen.
 • lära dig en avstressande metod som stödjer dig vid ohälsosamma stressnivåer och mental oro.
 • lära dig gå förbi hjärnan och låta själen måla tillsammans med arketyperna.
 • möjlighet att lägga grunden för att sedan kunna gå fortsättningskurser om du själv vill hålla i kurser framöver.


Fundera och känn in om du kallas att gå min kurs!

Såren inom dig behöver tas omhand

Det är tufft att leva ett liv med olika triggers som ständigt aktiverar såren inom dig, speciellt om du varit med om svåra saker.

Om du inte tar hand om känslorna du bär på riskerar du med tiden bli mer och mer utmattad. Energin stryps av den destruktiva energi, som dina cellminnen håller, och flödet av livskraft minskar med tiden. Det går att stoppa denna nedåtgående spiral. Det är inte för sent. Du behöver bara lära dig hur!

Genom att befria dig från minnen kopplade till ditt förflutna, och det sätt dem håller dig kvar i såret, påbörjar du din helade resa.
Dessa minnen kan till och med hindra dig från att utvecklas som person eftersom de lätt aktiveras och får dig att tveka i beslut mm.

Vill du stanna upp och möta ditt sanna jag?

Kursen kan vara den nyckel du behöver för att uppleva livet mer harmoniskt!
Speciellt om du dagligen upplever ohälsosam stress, mental oro och har svårt att få energin att räcka till.

Om du känner ett starkt behov av att möta dig själv på ett djupare plan?
Då är du redo! Själen kallar dig.

Observera dock att detta är en mycket färgstark och djupgående webbkurs för dig som önskar lära känna kraftfulla energier så kallade arketyper inom den inkashamanska energimedicin. I närvaro av den arketypiska energin använder du färgernas helande frekvenser för att öka ditt välbefinnande, och nära din personliga utveckling medan du skiftar energi och gör transformationer ända in på cellnivå.

Du klipper av energitråden som förbinder dig med ditt förflutna via dina cellminnen så att såren kan helas, och du med dem. Du kan därefter se på din historia som en del av den visdom du berikats med i detta liv.

Du bör känna dig kallad att träda in i service för din själ när du gör den här resan in i cellminnenas värld. Här får du nämligen chans att möta flera olika aspekter av dig själv, så kallade själsbitar, som slocknade (lämnade) dig i samband med traumat. När du möter dem igen kan du återkoppla energin och därmed få möjlighet att känna dig mer hel som person.

Kursupplägg

Kursen är en onlinekurs, byggd i moduler, som sträcker sig över en tid på 6 månader. Du har tillgång till kursen ett år från kursstart.

Du behöver inte resa iväg någonstans, hyra hotellrum mm, utan du går kursen hemifrån när det passar dig.

Du loggar in via internet på en kursplattform och tar del av lektionerna där. Studiematerial, i form av instruktioner på papper, informerar dig om hur du steg för steg gör en cellminnesmålning. Dessa instruktioner kan du ladda ner till din egen dator för att spara, samt skriva ut.

Du har som sagt ett år på dig att genomföra kursen som resulterar i ett diplom. Det är viktigt att du inte känner någon stress eller prestationskrav.

Du behöver inte vara van att måla

Det bästa av allt!
I den här kursen ska hjärnan inte vara ”delaktig” i det som sker, utan det är ditt högre jag som styr dina pendeldrag. Underbart skönt för dem med stora krav på sig själv. Du kan med andra ord koppla av medan du målar sista delen i processen, den del som balanserar ditt energisystem.

Vad ska du hela?

Du bestämmer själv vilka sår du vill hela, men kursen kommer också att tipsa dig om olika slags cellminnesmålningar du med fördel kan göra för att skifta energi inom viktiga livsområden.

Hur många cellminnestavlor du målar under kursen ansvarar du själv för.
Jag som kursledare har inga krav på dig. Däremot erbjuder jag dig möjligheten till stora skiften om du önskar ge metoden en ärlig chans.

Det jag önskar är ett du följer vägledningen och gör modulerna i den ordning de presenteras. Du kommer nämligen att förberedas för djupdykning in i dig själv genom att ta del av förberedande övningar.

Steg för steg jobbar du sedan med dina cellminnen för att skifta den energi som såret är knutet till. Du ömsar därmed ”skinn” och träder in i en ny ”livskarta” för att förändra det du känner dig tillbakahållen av.

Observera att du får ta del av inkashamansk energimedicin också i samband med målarkursen. Inom energimedicinen får du möta arketypiska energier som kommer att bistå dig under cellminnesmålningen. Du får därför lära känna dem först för att förstå deras förmåga att stödja dig i dina processer.

Du lär dig också att öppna ”sacred space”, ett heligt utrymme, och ge en enkel, men kraftfull, healing till dina nära och kära. Du kan även ge den till dig själv.


Webinar med Camilla

Som kursdeltagare erbjuds du delta i livewebinar, online via en dator eller telefon, för att dela med dig av dina upplevelser, ställa frågor eller bara känna närvaron från gruppen. Dessa webinar hålls ca 1 gång i månaden.

Facebook

En sluten facebookgrupp startas för målargruppen där alla deltagare är välkomna att mötas mellan träffarna. Du väljer själv om du deltar i gruppen. Mitt råd är dock att du gör det, men om du känner att detta absolut inte är ett forum för dig så har jag full respekt för det.


Måla med stöd av själen för att skifta dina cellminnen

Du målar tavlor som stödjer dig i en djupt helande process ändå in på cellnivå. Kursen ger dig verktygen att cellminnesmåla hemma för att hela ditt inre, dvs de sår du bär inom dig, och på så sätt transformera den energi som idag håller dig tillbaka från ett liv i flöde.

Att helas med stöd av de arketypiska energierna och färgernas helande frekvenser är en mycket kraftfull, men ödmjuk och vacker, process. Från en vacker plats inom dig kan du sedan börja se på dig själv, och världen, med nya ögon. Kallar din själ dig att måla med hjärta och själ närvarande så varmt välkommen att anmäla dig till denna transformerande och färgsprakande resa.


Löpande intag

Kursportalen med denna unika kurs finns där för dig när du väljer att stiga in i cellernas värld.

Investering

4 800 kr

ERBJUDANDE till 31 mars 2019 – Köp kursen för endast 2995 kr under tiden erbjudandet gäller.

Varmt välkommen med ombord på en helande resa bortom ord.

Vänligen Camilla Wengelin
Kursledare – healer – hälsocoach

Tilläggstjänst – privat coachning av Camilla

Tilläggstjänst – telefonsessioner med mig, din mentor & kursledare

OBS! Gäller dig som köpt kursen i cellminnesmålning, eller deltar i halvårs-, eller årsprogrammet.

Tjänsten ger dig möjlighet att via Skypesamtal/telefon få tillgång till coachningssamtal fördelade under kursens/programmets gång, observera dock att dessa samtal enbart erbjuds på svenska.

Känner du att det vore bra för dig så är du välkommen att köpa till denna tjänst medan du är aktiv på kursen, eller mentorprogrammet.

Vänligen Camilla

Paketerbjudande på coachning

Paketpriserbjudande!

Du kan även köpa till coachningstid 6 * 30 min via Skype/telefon för 1900 kr (ordinarie pris 2 400 kr).

För att köpa denna tjänst kontaktar du mig, Camilla, och ber om en faktura.
Du använder kontaktforumläret på sidan och lämnar uppgifter så att jag kan skriva in dig i ekonomiprogrammet, där fakturan sedan skapas.

Jag behöver följande uppgifter:

Namn
Adress
Ort
Mobilnummer
Mailadress

Fakturan skickas till angiven mailadress så var noga med att ange rätt adress.
När din betalning är registrerad kan du börja använda tjänsten genom att kontakta mig för bokning av tid.

Vänligen Camilla

Tilläggstjänst – För dig som behöver mycket stöd

”Cellminnesmålningen har hjälpt mig att ta bort destruktiva cellminnen som  påverkat mig negativt i mitt liv.

Att tömma det destruktiva cellminnet som styrs av våra minnen är mycket känslomässigt starkt. Under transformationen förändrar vi den tömda svarta tavlan med färger och penselrörelser som styrs av våra innersta känslor. Det är så fantastiskt att uppleva hur läkande en sådan förändring kan bli för oss.

Kurserna i cellminnesmålning har givit mig mycket hjälp att få bort sådant som har påverkat, plågat och stört mig i mitt liv. Dessutom ger det stor  tillfredsställelse och lycka att få måla med hjärtat utan att bli störd av hjärnan.

Jag kan varmt rekommendera Camilla Wengelin som kursledare. För mig är det väl använda pengar för att förändra och förbättra mitt liv.

Samtidigt ger det mig mycket glädje att få måla och uttrycka mina känslor med färger.

Tacksamma hälsningar

Ann-Sofi Berg”

Ann-Sofi Berg