ENERGIMEDICIN

utbildning & coachning online

Uråldig visdom hjälper dig att helas på djupet!

Vill du lära dig att praktisera shamansk energimedicin, finna din kraft och bejaka din själs vägledning?

Inkaindianernas healingtradition balanserar/uppgraderar energifältet genom att de avlägsnar blockeringar och återknyter kontakten med aspekter inom dig som gått förlorade, ex i samband med trauma. Historien håller inte längre sitt grepp om dig och din energi. 

När du inte längre drar din energi från det förflutna kan ditt sanna jag träda fram, vilket gör dig närvarande i nuet och lyhörd för din själs guidning.

I Medicinhjulet, en omfattande utbildning i shamansk energimedicin, tar jag dig med på en helande resa där du lär dig praktisera och förvalta denna uråldriga visdom, så att du kan hela både dig själv och dina medmänniskor.

Längtar du efter att finna ditt kall, din själs syfte?

Vill du studera och helas i en trygg miljö, ett Sacred Space för kvinnor, där ni i gemenskap praktiserar shamansk energimedicin tillsammans, online?

Medicinhjulet ger dig verktygen du behöver för att lära känna vem du är bortom alla föreställningar, mönster och värderingar. Du finner ditt själs syfte, den du är i din sanna natur.

Är det dags nu?

Jag bjuder in dig att ansöka om en plats i Shamanens Cirkel. Intag sker några gånger om år och du får gärna registrera dig på väntelistan däremellan.

I cirkeln ingår, förutom utbildningen i Medicinhjulet, även månadsmöten, mentorstöd samt möjlighet att diplomera dig i shamansk energimedicin.

Kurserna som ingår i Shamanens Cirkel har ett värde av
minst 13 000 kr

  • Cellminnesmålning
  • Helande örter
  • Nusta Karpay
  • Munay Ki
  • Läsa ödets tecken
  • Din unika energi

Välkommen, vackra själ!

Jag guidar dig till ditt sanna jag, så att du kan blomma ut i din fulla potential!

Jag heter Camilla, och är terapeut och coach inom energimedicin.

Kvinnor vänder sig till mig när det vill släppa taget om de blockeringar som hindrar dem från att vara sanna och autentiska. De drömmer om att få blomma ut i sin fulla potential, men upplever ofta att de bär med sig känslomässiga sår som håller dem tillbaka.

Energimedicin är ett fantastiskt stöd när vi vill uppleva frihet genom att släppa taget om vårt arv, föreställningar, värderingar och mönster.

Ofta finner de ett otryggt barn inom sig som behöver helas innan det sanna jaget kan blomma ut i sin fulla potential.

Jag initierades till healer i samband med en mycket traumatisk olycka 1999, och har efter det vigt mitt liv till energimedicinen. Du kan läsa om olyckan genom att klicka på knappen “mer om mig”.

Varmt välkommen att göra din helande själsresa tillsammans med mig!