Shamansk healing

En Inka Shamansk healingsession baseras på det energiarbete som används av Paqos/shamaner/medicinmän/medicinkvinnor inom den Inka Shamanska traditionen.


Obalanser påverkar vardagen

Livet är en upplevelsebaserad resa från födsel till död och ibland hamnar vi på villovägar av olika anledningar. Dels på grund av svåra chocker, trauman, dels för att vi har svårt att hantera det som sker i livet när det plötsligt tar en annan riktning än vad vi är beredda på. Sinnet hinner inte med att finna en strategi för att ta hand om situationen och med ens blir vi påverkade. På ett omedvetet plan försöker kroppen hitta en lösning för att återfå balans. Det är då den behöver medvetet stöd.
 
Stress är ett symtom och när den gör entré i vardagen förvandlas livet med ens till en energislukande kamp. Känslorna åker berg-, och dalbana och saker ställs på sin spets. Då behöver vi hjälp för att orka möta sanningen och ge kroppen och sinnet möjlighet att börja slappna av igen. Det är förutsättningen för att bli hel inombords och hitta oss själva igen.


Hur ofta bör du boka dina sessioner?

Jag rekommenderar minst tre sessioner med 1 månads mellanrum för att investera i en djupt helande resa.
Vis djupare problem bör du komma en gång i veckan under en period för att ge maximalt stöd till processen som pågår inom dig.

 

 

Referens Shamansk healing

”Från första ögonblicket omfamnas jag av ett lugn och en tillförsikt. Jag är på precis rätt plats vid exakt rätt tid. Nu är det dags. Dags att uppleva en behandling jag länge känt till,  men trott mig behöva åka långt  för att få uppleva.

Lugnet jag genast känner följer mig genom hela sessionen. Full tillit råder och jag låter mig bara föras med in i  Camillas vägledning. Vi har aldrig setts tidigare. Ändå känns allt naturligt som om vi känt varandra länge. Efter ett inledande samtal lägger jag mig på en brist.

Jag släpper alla föreställningar om vad som ska hända. Stänger av min evigt tjattrande hjärna, ger mig hän i upplevelsen och låter det ske som ska ske. Kroppen svarar på det Camilla förmedlar. Mina upplevelser stämmer väl med det Camilla säger.  Att jag bär på något som nu lämnar mig. En total frihetskänsla infinner sig och lugnet blir allt påtagligare. Ett lugn som följt mig sedan dess.

Veckor har gått och lugnet blir allt mer permanent. Jag kan befinna mig i situationer där det är turbulens utan att dras med. Jag kan välja att befinna mig ”i stormens öga” där totalt lugn råder.

Vad i mina upplevelser, som är ett resultat av Camillas omsorg och vad som är resultat av mångårigt arbete kan jag inte avgöra. Vad jag definitivt kan rekommendera är ett besök hos Camilla! Låta hennes kärleksfulla omsorg omsluta dig och låta det ske som ska ske!!!

Tack Camilla. G B”

 

 

 

 

 

Själsåterkoppling & helande energiskifte

När vi upplever ett trauma kan vi förlora kontakten med olika aspekter av oss själva.

Att ha tappat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul Retrieval (själshämtning) är en del av den shamanska energimedicinen.
Som healer söker jag efter bitar av din själ för att sedan hjälpa dig att återkoppla/integrera dem i livet du lever här och nu.
När du återknutit kontakten med den saknande aspekten av ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

Sessionen går på djupet för att erbjuda dig energiskifte och helande transformation. Du bör känna dig kallad att möta fler aspekter av dig själv även om det berör känslomässigt. D.v.s vara beredd på att ta ansvar för den transformerande process som startar.
Om du tvekar så är det bättre att du väntar tills du är mogen för skiftet. När transformationen sker kommer din själ att ta plats i förarsätet och du tas med på en resa som själen önskar bjuda dig på. Den vet vad du behöver möta för att du ska uppfylla dina inre önskningar om andlig växt.

Sessionen inleds alltid med ett samtal som berör din nuvarande situation.
Ett möte själ till själ, bortom egot.

Vill du göra skiftet finns jag här för dig.
Bokas på boka direkt.

 

Shamansk reading

Den shamanska readingen görs med hjälp av löv eller stenar.
Jag föredrar att använda stenar.

Denna urgamla metod är trots sin till synes enkelhet en mycket kraftfull healing där du får möjlighet att ändra din ödesväg, om du väljer att göra det. 
Du kan flytta på löv eller stenar som ligger som blockeringar i din energikarta för att på så sätt medvetet transformera hindret och hela det som står i vägen för din utveckling.

Readingen går till så här.
En fråga ställs av dig som du vill ha svar på. Frågan bör vara av det ”djupare” slaget och inte en fråga som du önskar besvarad med ett ja eller nej.
Med fokus på din frågeställning kastas sedan löven eller stenarna ut på ett tyg för att ta reda på svaret. Jag läser in energin i kartan och förmedlar budskapet som kommer via löven eller stenarna.

Tre kast kommer att ske för att ta reda på hur ditt liv ser ut just nu, vilka hinder som står i vägen för dig samt hur den nya kartan, som träder fram via healingen som sker runt det aktuella ämnet, ser ut. Du kommer att erbjudas flytta på en eller ett par löv, eller stenar, för att medvetet förändra din livssituation. Du får själv känna in och ta beslutet om du aktivt vill förändra din ödesväg eller inte.